Deze privacyverklaring betreft de rol van ShareCompany als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. ShareCompany kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. ShareCompany zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door ShareCompany met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde gegevens

Indien u via de website een e-mail aan ShareCompany verstuurt of een contactformulier invult, wordt u gevraagd uw naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om op uw vraag of verzoek te kunnen reageren. 

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar security@sharecompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ShareCompany zal zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Voor meer informatie over cookies op deze site, kun je onze cookieverklaring lezen.